Akdeniz Üniversitesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Fotokopi Hizmetleri

Kütüphanemizde fotokopi hizmetleri 3 adet fotokopi makinası ile sağlanmaktadır. Akademik personelimiz için süreli yayınlara ait fotokopi çekimi ücretsiz olarak yapılmaktadır.