Akdeniz Üniversitesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Kalite Politikamız

Üniversitemizin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleşmesinde gerekli bilgiyi ve bilgi kaynaklarını bünyesinde toplayıp, kullanıcıların hizmetine en iyi ve hızlı bir şekilde sunabilmek amacı ile;
Kalite Yönetim Sisteminin yapısal şartlarına ve ilkelerine bağlı kalarak: Daire Başkanlığımızın görev ve sorumlulukları içerisinde yer alan; E-Kütüphane, Kullanıcı, Teknik ve İdari hizmetlerimizi ve iş süreçlerimizi; Paydaşlarımızın bugün ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere sürekli iyileştirmek , geliştirmek ve müşteri memnuniyetini üst seviyede tutmak kalite politikamızdır.