Akdeniz Üniversitesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Yerleşim Planı

Zemin Kat 1. Kat 2.Kat
İdari Bürolar Yönetim İdari Bürolar
Danışma Bölümü Kitap Koleksiyonu Süreli Yayınlar Salonu
Resmi Yayınlar Okuma Salonları Multimedya Grup Salonu
Internet Kullanım Alanları Ödünç Verme Bölümü Multimedya Bireysel Odalar
Popüler yayınlar Fotokopi Çalışma Karelleri
Son gelen kitap ve dergiler Danışma Kaynakları Sağlama Bölümü
Görme Engelliler Salonu İstatistikler ve Raporlar Teknik Hizmetler Bölümü
Serbest Çalışma Alanları Tezler Özel Koleksiyonlar
Tuvaletler