Akdeniz Üniversitesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Multimedya

Bilgi teknolojileri kullanımı hızla gelişirken kütüphanelerde kullanılan hızlı ve görsel bilgi sunan kitap dışı materyallere bakışı da değiştirmektedir. Bu yaklaşımla kurulan Multimedya Birimi de kütüphanelerin farklılaşan eğilimlerinin en yeni temsilcisidir. Eğitimde ve kültürel olarak gelişmede kullanılan görsel ve işitsel araçların ve ortamların öğretme gücü göz ardı edilemez. Bu doğrultuda hizmet veren Üniversitemiz Multimedya Birimi Ocak 2005’de faaliyete geçmiştir. Kütüphanemizin bu birimi, bireysel olarak kullanıcılarımızın görsel ve işitsel iletişimi kullanarak dil öğrenme süreçlerini hızlandırmak ve aynı zamanda farklı kültürleri tanıma olanağı vermek amacı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Grup salonumuz verilen hizmet ise geniş belgesel ve film arşivi ile üniversitemizdeki bilimsel teorik ve uygulamalı eğitimi, görsel ve işitsel olarak pekiştirici bir özellik kazanmıştır. Hocalarımızın buradaki görsel materyalleri de kullanarak derslerini yapmaları amaçlanmaktadır.

film-listesi

film-listesi-Alfabetik