Akdeniz Üniversitesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Serbest Erişimli Elektronik Kaynaklar

Serbest Erişimli Elektronik Kaynakların içerikleri tamamen link sahiplerine aittir. Bu sayfalarda karşılaştığınız uyumsuzluk, uygunsuzluk ya da link hataları
için lütfen bizimle irtibata geçiniz.
pamukcu@akdeniz.edu.tr
0 242 310 17 15

Genel (Serbest) Türkiye Bilgi Merkezleri Rehberi – ULAKBIM Bilgi hizmeti veren üniversite, kamu ve özel kuruluşları ile kütüphaneler hakkında bilgi veren bir e-rehber dir.
(Serbest) Sosyal Bilimler Veritabanı – ULAKBIM 2002 yılından itibaren sosyal bilimler alanındaki araştırmacılara, ilgili ulusal literatüre hızlı ve etkin erişim sunmayı amaçlamaktadır. Veri tabanı antropoloji, arkeoloji, coğrafya, dil bilim, eğitim bilimleri, felsefe, iletişim, ekonomi ve işletme, kamu yönetimi, kütüphanecilik ve bilişim, mimarlık, psikoloji, sanat tarihi, sosyoloji, şehir bölge planlama, tarih ve uluslararası ilişkiler konularında Türkiye’de yayımlanan süreli yayınlardaki makalelerin bibliyografik bilgilerini içerir.
 (Serbest)  Mühendislik ve Temel Bilimler Veritabanı – ULAKBIM  Bu veri tabanı; 1992 yılından günümüze temel ve uygulamalı bilimler, mühendislik konularında Türkiye’de yayınlanan Türkçe ve diğer dillerdeki makalelerin bibliyografik bilgilerini içerir.
 Tıp (Serbest)  Medline  Tıp (PubMed)
 

Patentler

Türk Patent Enstitüsü Patent Araştırması

Espacenet patent

Wipo Patent

Birleşik devletler Patent Araştırması

Google patent araştırması

Birleşik Krallık Fikri Haklar Ofisi

Japonya Patent Ofisi

Almanya Patent Ofisi
Macaristan Patent Ofisi

Kore Patent Ofisi

İtalya Patent Ofisi

 

 

 

Başvuru öncesinde gerçekleşen Ar-Ge masrafları, patent sürecindeki maliyetler ve zaman kaybı gibi kaynak israfları da düşünüldüğünde, ön araştırma yaparak buluşunuzun yeni olup olmadığı konusunda genel bir fikre sahip olmanın önemi daha iyi anlaşılacaktır.

Ön araştırmayı kendiniz de yapabilirsiniz. Bunun için başvurabileceğiniz en temel kaynak, yayımlanmış patent dokümanlarına ücretsiz erişim sağlayan internet siteleridir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Serbest  Digital Dissertations – UMI Dissertation Abstracts International içindeki tezleri bibliyografik künyelerini ve ilk 24 sayfasını tam metin olarak veren bir veri tabanıdır. Son iki yıllık tezleri içermektedir.
 Genel (Serbest)  ACS Free Search American Chemical Society yayınlarının bibliyografik künyelerini veren bir veri tabanıdır.
 Tıp (Serbest)  The Adam Health Encyclopedia-NLM Hastalıklar, testler, semptomlar, yaralanmalar ve cerrahi hakkında bilgi içeren bir e-ansiklopedidir.
 Tıp (Serbest)  AIDSDRUGS  AIDS ile ilgili klinik uygulamalarda test edilmiş kimyasal ve biyolojik ilaçlar konusunda hazırlanmış bir e-sözlüktür.
 Tıp (Serbest)  AIDSLINE – NLM  AIDS ile ilgili araştırmalar, klinik bilgiler ve saılık politikaları ile ilgili kaynakları veren bibliyografik bir veri tabanıdıır.
 Tıp (Serbest)  AIDSTRIALS  HIV enfeksiyonu ve AIDS’in tedavisinde klinik uygulamalarında test edilen kimyasal maddeler hakkında bilgi veren bir veri tabanıdır.
  Tıp (Serbest)  ChemID – NLM  Biyotıp konusuyla ilgili 339.000 kimyasal bileşiği kapsayan bir e-sözlüktür.
  Tıp (Serbest)  Consumer Drug Information – FDA  U.S. Food and Drug Administration / Center for Drug Evaluation and Researchtarafından hazırlanır. Yeni üretilen ilaçlar hakkında detaylı bilgi ve ilaç yönetmeliklerini verir. New and Generic Drug Approvals, FDA Drug Approvals List, New Drugs Approved for Cancer Indications gibi önemli sitelere bağlantıları içermektedir.
  Tıp (Serbest)  DIRLINE – NLM  Sağlık ve biyotıp konusunda hizmet veren kurumlar hakkında bilgi veren bir e-rehberdir.
  Tıp (Serbest)  Free Medical Journals  Tıp ve Sağlık Bilimleri ile ilgil dergilere tam metin olarak erişim olanağı verir.
  Tıp (Serbest)  HISTLINE – NLM  Tıp tarihi ve ilgili konularda bibliyografikbilgi veren bir veri tabanıdır.
  Tıp (Serbest)  HSRProj – NLM  Sağlık teknolojisi değerlendirilmesi ve geliştirilmesinde, klinik, uygulama rehberleri, sağlık hizmetleri araştırmaları konusunda gelişmeleri veren bir veri tabanıdır.
 Genel (Serbest)  JOURNAL SELECTION PROCESS – ISI  SCI, SSCI-EXPANDED, SSCI-ISI indekslerine giren dergilerin seçim kriterlerini verir.
  Tıp (Serbest)  JOURNAL SELECTION FOR INDEX MEDICUS  INDEX MEDICUS / MEDLINE ‘da indekslenen dergilerin seçim kriterlerini verir.
  Tıp (Serbest)  MEDLINE / PubMed – NLM  National Library of Medicine tarafından hazırlanan bibliyografik bir veri tabanıdır. Bu veri tabanı tıp ve sağlık bilimleri, veterinerlik konusunu içerir. Index Medicus, Index to Dental Literature ve International Nursing Index’i kapsamaktadır. Bazı tam metin makalelere bağlantı verir. Ayrıca MEDLINE / PubMed’e NLM Gateway’den de erişim vardır.
  Tıp (Serbest)  MEDLINEPlus – NLM  Sağlık çalışanlarının ve sağlık tüketicilerinin doğru ve güncel tibbi bilgiye erişilebilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Tüketici sağlığı, hastaliklar ve detayları hakkında geniş bilgi bulunabilmektedir. MedlinePlus, NLM ve National Institutes for Health tarafından üretilen bilgilere ve tıp ansiklopedileri, sözlükler, hastane ve doktor rehberleri, ilaç rehberleri gibi kaynaklara tam metin erişim sağlamaktadır.
 Tıp (Serbest)  MEDLINEPlus – NLM  Sağlık çalışanlarının ve sağlık tüketicilerinin doğru ve güncel tibbi bilgiye erişilebilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Tüketici sağlığı, hastaliklar ve detayları hakkında geniş bilgi bulunabilmektedir. MedlinePlus, NLM ve National Institutes for Health tarafından üretilen bilgilere ve tıp ansiklopedileri, sözlükler, hastane ve doktor rehberleri, ilaç rehberleri gibi kaynaklara tam metin erişim sağlamaktadır.
 Tıp (Serbest)  NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE (NLM)  NLM’nin hazırladığı tıp ve sağlık konularında 16 değişik veri tabanından oluşan ve bu veri tabanları üzerinde tarama yapmaya olanak veren bir sistemdir.
 Tıp (Serbest)  OLDMEDLINE – NLM 1958 den 1965 yılları arasında tıp, klinik öncesi bilimler ve sağlık bilimleri konusunda hazırlanmış bibliyografik veri tabanıdır.
 Genel (Serbest)  Proje Veri Tabanı – ULAKBIM TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinin kesin raporlarından, indeksleme işlemleri tamamlanan 3150 proje taranabilir veritabanı şeklindedir.
 Genel (Serbest)  SPACELINE – NLM NLM ve NASA nın ortak çalışması olup uzay yaşam bilimleri konusunda hazırlanmış bir veri tabanıdır.
 Genel (Serbest)  Tıp Veri Tabanı – ULAKBIM  Toksikoloji, zararlı kimyasallar ve ilgili konulara erişim sağlayan, CCRIS, CHEMidPLUS, DART/ETIC, EMIC, GENE-TOX, HSDB, HSDB Structures, IRIS, NCI-3D, TOXLINE, TRI gibi bibliyografik ve tam metin veri tabanlarına bağlantıları içeren bir veri tabanıdır.
 Tıp (Serbest)  TOXLINE – NLM İlaçların toksikolojik, farmakolojik, biyokimyasal ve fizyolojik etkileri ve diğer kimyasallar hakkında hazırlanmış bir veri tabanıdır.
 Tıp (Serbest)  Turkish Medline Türkiye’ de yayınlanan tıp makalelerini tarayan bibliyografik bir veri tabanıdır.
 Genel (Serbest)  Cumhuriyet Üniversitesi Dergileri Üniversite bünyesindeki dergiler
 Resmi Gazete  Resmi Gazete Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Resmi Gazete
 Tıp (Serbest)  VADEMECUM Tıp
 Tıp (Serbest)  CANCER.NET Tıp
Genel (Serbest)  DEA ONLiNE LiBRARY
Genel
 Genel (Serbest)  FINDARTICLES Genel
 Eğitim (Serbest)  ERICA.NET Eğitim
 Genel (Serbest)  New Jour Electronic Journals
 (Serbest)  İİBF Dergisi  Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi
 (Genel)  ANSInet. Journals
 (Genel)  İTU Dergileri
 (Genel)  AccessSurgery
 Su Ürünleri (Serbest)  Journal of FisheriesSciences.com
 (Genel)  Ankara Üniversitesi Elektronik Yayınları  140 kitap ,34 dergi
 Biyoloji  Integrative Biology  RSC bünyesine katılan ve yeni yayınlanmaya başlayan 3 adet dergi 2010 yılı sonuna kadar tüm üyelerin erişimine açıktır.
 Çevre  Energy&Environmental Science:  RSC bünyesine katılan ve yeni yayınlanmaya başlayan 3 adet dergi 2010 yılı sonuna kadar tüm üyelerin erişimine açıktır.
 Mühendislik  Metallomics  RSC bünyesine katılan ve yeni yayınlanmaya başlayan 3 adet dergi 2010 yılı sonuna kadar tüm üyelerin erişimine açıktır.
 Hukuk  ULAKBİM – Hukuk  Hukuk konusunda yer alan ulusal yayınların yer aldığı veri tabanı.
 Yaşam Bilimleri  ULAKBİM – Yaşam Bilimleri  Ülkemizde Tarım, Ormancılık, Veterinerlik, Hayvancılık ve Biyoloji alanlarında yayınlanan dergileri içermektedir.
 Genel  SCImago  Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), University of Granada tarafından Elsevier Scopus veritabanından alınan datalar ile geliştirilen bir veritabanı. Bu veritabanı ile ülkelerin akademik performansın görülmesi ve kıyaslanması, hangi konularda çalısıldığı, hangi konuların ağırlıkta olduğu,yürütülen akademik ç alışmaların sayısı, H indeks, Journal rank’ler ayrıca ülkelerin biribiri ile kıyaslamasının yapılması son derece kolay hale gelmistir.
 Genel SCImago  Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), University of Granada tarafından Elsevier Scopus veritabanından alınan datalar ile geliştirilen bir veritabanı. Bu veritabanı ile ülkelerin akademik performansın görülmesi ve kıyaslanması, hangi konularda çalısıldığı, hangi konuların ağırlıkta olduğu,yürütülen akademik ç alışmaların sayısı, H indeks, Journal rank’ler ayrıca ülkelerin biribiri ile kıyaslamasının yapılması son derece kolay hale gelmistir.
 Tıp  Reproduction Online  BioScientifica’nın Tıp Nobelini kazanan Profesör Robert G.Edwards’ın tüm makalelerine serbest erişim.
 Tıp  GeroFam  GeroFam- kanıta dayalı, hakemli gerontoloji yönelimli aile hekimliği dergisi