Akdeniz Üniversitesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

TEZLER / TUBESS

Belge Sağlama Hizmetleri

1)  KÜTÜPHANELER ARASI ÖDÜNÇ HİZMETLERİ (ILL) VE TÜBESS

 

 • KÜTÜPHANELER ARASI ÖDÜNÇ HİZMETLERİ (ILL)

Akdeniz Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, kullanıcıların akademik bilgi ve belge ihtiyaçlarını karşılamak için, koleksiyonunda bulunmayan yayınları, Belge Sağlama hizmetleri ile yurtiçi bilgi merkezleri ve kütüphanelerinden sağlar.

 • Akdeniz Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Belge Sağlama hizmetlerini, Kütüphaneler arası Ödünç Hizmetleri (ILL) ve Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS) aracılığıyla gerçekleştirir.
 • Akdeniz Üniversitesi Merkez Kütüphanesi belge sağlama hizmetlerinden kütüphane hesabı olan Akademik, İdari personeli ve Doktora-Yüksek Lisans öğrencileri yararlanabilir.
 • Kütüphaneler arası ödünç verme hizmetleri ile yayın talep eden kullanıcı, telif haklarını ihlal etmeden yayını kullanmayı ve yayının sağlandığı kütüphanenin kurallarına uymayı kabul etmiş sayılır.
 • Kullanıcı, ihtiyaç duyduğu ödünç verilebilir kaynağı, kütüphane web sayfasında bulunan ilgili formları doldurarak talep edebilir.
 • Belge sağlama ile talep edilen yayınlara ait tüm masraflar (kargo, posta, fotokopi, vb.) talepte bulunan kullanıcı tarafından karşılanır.
 • Kütüphanemiz bu sistemlere (KİTS ) dâhil diğer üyelere, kütüphane başına 5 kitabı 30 gün süreyle ödünç verebilir.
 • YÖK Tez tarama sayfasından yapılan arama sonucunda “(TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz” bilgisi bulunan tezler istekte bulunan kullanıcılara sağlanır.
 • TÜBESS aracılığıyla en çok 4 adet tez isteğinde bulunulabilir.
 • TÜBESS aracılığıyla istenen tezlerin Yök Tez arama sonuç ekranında “yazar tarafından kısıtlanmıştır” etiketli olmaması gerekmektedir.
 • Bu hizmetlerde iletişim, kullanıcıların “akdeniz.edu.tr” uzantılı kurumsal adresleri üzerinden yapılır.

Kütüphaneler arası Ödünç Hizmetleri (ILL) Formu: http://kutuphane.akdeniz.edu.tr/wp-content/uploads/2017/02/ILL_FORM.docx

Bu hizmetten yararlanmak isteyen kullanıcılarımızın, ILL Formu ’nu elektronik ortamda eksiksiz olarak doldurmaları ve ill@akdeniz.edu.tr adresine göndermeleri yeterli olacaktır.

2)      TEZLER / TUBESS

[ Akdeniz Üniversitesi’nin kuruluşundan günümüze kadar yapılmış olan bütün tezler, tarama yapılarak pdf formatına çevilmiş, elektronik ortama aktarılarak çevrim içi olarak kampüs içerisinde kullanıma açılmıştır. ]

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMACILARI İÇİN TEZ SAĞLAMA HİZMETLERİ

Yükseköğretim Kurulu, Ulusal Tez Merkezi Arşivinde bulunan, dijital ortamda yayınlama izni olmayan eski tarihli (2006 yılı öncesi) yaklaşık 150 bin tezi, TÜBİTAK, ULAKBİM tarafından yürütülmekte olan Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS) üzerinden araştırmaya açmıştır. Hizmet gereği istenen yayın, kütüphane koleksiyonunda mevcut değilse, Türkiye’deki diğer araştırma ve üniversite kütüphanelerinden sağlanır.

Kimler Yararlanabilir?

Akdeniz Üniversitesi TÜBESS hizmetinden Akdeniz Üniversitesi Akademik/İdari personeli ve Y.Lisans / Doktora öğrencileri yararlanır.

Neleri isteyebilirim?

YÖK Tez Merkezi’nden tam metni indirilemeyen FARKLI üniversitelerde yapılmış tezler Türkiye Belge Sağlama Sistemi (TÜBESS) aracılığı ile YÖK’ten sağlanır.

İsteğim ne kadar sürede karşılanır?

Başvuruların karşılanma süresi ilgili kütüphanenin belge sağlama politikalarına bağlı olarak değişiklik gösterir.

 

Nasıl istek yapabilirim?

 • İstekte bulunmadan önce, aradığınız tezin YÖK Tez Merkezi üzerinden indirilip indirilmediğini kontrol ediniz.
 • İhtiyaç duyulan kaynağın hangi kütüphanelerde olduğu TOKAT (Ulusal Toplu Katalog) taraması ile tespit edilebilir.
 • Tez Talep Formu doldurularak TÜBESS sorumlusuna başvuru yapılır.
 • TÜBESS sorumlusu tarafından TÜBESS sistemine girilecek olan tez isteğiniz YÖK üzerinden karşılandıktan sonra, form üzerinden belirttiğiniz e-mail adresinize tarafımızdan bilgi verilecek ve istekte bulunduğunuz tezin çıktısını teslim almak için Akdeniz üniversitesi Kütüphanesi’ne gelmeniz istenecektir.
 • Araştırmacımız bir seferde en fazla 3 adet tez talebinde bulunabilir.

ÖNEMLİ NOT: TÜBESS üzerinden istekte bulunulan tez ücretsiz olup, TÜBESS sorumlusuna elektronik olarak sağlanmaktadır; fakat TÜBESS Katılım Protokolü”nün 6.3.5. maddesi gereğince tezi istekte bulunan kişiye tezin sadece BASILI formatı teslim edileceğinden çıktı ücreti kütüphane içinde yer alan fotokopi bölümüne ödenecektir.

 

Aradığınız yayınları aşağıdaki toplu kataloglardan tarayabilirsiniz.

Ulakbim Ulusal Toplu Katalog

Yordam Toplu Katalog

YÖK Tez Merkezi

 

Tubess için: Demet Akbulak
0242 310 (1714)

Kütüphaneler arası Ödünç Hizmetleri (ILL) için:
Mutlu Kaan Coşkun
0242 310 (6928)

[ Akdeniz Üniversitesi’nin kuruluşundan günümüze kadar yapılmış olan bütün tezler, tarama yapılarak pdf formatına çevilmiş, elektronik ortama aktarılarak çevrim içi olarak kampüs içerisinde kullanıma açılmıştır. ]