Akdeniz Üniversitesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Tezler

Akdeniz Üniversitesi’nin kuruluşundan günümüze kadar yapılmış olan bütün tezler, tarama yapılarak pdf formatına çevilmiş, elektronik ortama aktarılarak çevrim içi olarak kampüs içerisinde kullanıma açılmıştır. Bir üniversitenin kuruluşundan günümüze ele alınıldığında bu çalışma, Türkiye’de ilk olma özelliğini taşımaktadır. Tez Bölümü, Okuma Salonu Birimi içerisinde yer almaktadır. Tez bölümü, Ödünç Verme Bankosunun arka kısmında yer almakta olup, kullanıcılara kapalıdır. Ulaşmak istediğiniz tezi, katalog tarama ile sorgulayarak, Ödünç Verme Bankosundaki görevli aracılığıyla edinebilirsiniz ve kimlik karşılığı kütüphane içinde kullanabilirsiniz. Tezler, elektronik olarak da erişime açıktır. Sorgulamada karşınıza çıkan yayın listesinde her bir tez kaydı için sağ tarafta bir buton olacaktır. Bu butona tıklayarak tezlere çevrim içi erişebilirsiniz. Bunun için kullandığınız bilgisayarda Adobe Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Tezlere bu şekilde erişim, sadece kampüs içinden mümkündür. Kütüphane içindeki bir yayının ve tezin tamamının fotokopi ile çoğaltılması telif haklarına yönelik yasalar gereği yasaktır. Lütfen bu konuda fotokopi görevlisini zor durumda bırakmayınız.

Yükseköğrenim Kurulu Tez Sorgulama

Tezler

Anadolu Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Atılım Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
DPT Uzmanlık Tezleri
Ege Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Harita Yüksek Teknik Okulu
İçişleri Bakanlığı Tezler
İzmir EkonomiÜniversitesi
İzmir Yüksek TeknolojiEnstitüsü
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi
Müzik Eğitimi ile İlgili Tezler
ODTÜ
Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezleri
Sabancı Üniversitesi
Sağlık Bakanlığı Uzmanlık Tezleri
Sakarya Üniversitesi
Savunma Sanayii Müsteşerlığı Uzmanlık Tezleri
Süleyman Demirel Üniversitesi
T.C. Merkez Bankası Uzmanlık Tezleri
Telekominikasyon Kurumu Uzmanlık Tezler
Tıpta Uzmanlık Tezleri-İstanbul Hastaneleri
Trakya Üniversitesi
Yükseköğretim Kurulu Tez Sorgulama