Atatürk Resmi
Kütüphane
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
MENU
Bağış Yayınlar Talimatı
 1. AMAÇ :
  Bu talimat,   Akdeniz Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nda özel ve tüzel kişilerden, üniversite kütüphanesinin amacı ve ilkelerine uygun kitap, süreli yayın, kitap dışı materyal vb. kütüphane materyalini bağış olarak kabul edebilmek amacıyla hazırlanmıştır. 
 1. KAPSAM : 

Bu talimat, Akdeniz Üniversitesi ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nda: bir Üniversite Kütüphanesine uygun niteliklere sahip, güncelliğini ve bilimsel özelliğini yitirmemiş, Üniversitede verilen eğitime uygun ya da araştırmacıları sosyal ve kültürel açıdan destekleyici nitelikte bağış yayınların kabulü, değerlendirilmesi, etkinliğinin sürekli izlenmesi ve iyileştirilmesi ile ilgili çalışmaları kapsar.                  

 1. TANIMLAR : 

3.1.  Birim: Daire Başkanı ve Müdürlükler

3.2. Bağış Yayın: Özel ve tüzel kişilerden ücretsiz olarak gelen , üniversite kütüphanesinin amacı ve ilkelerine uygun kitap, süreli yayın, kitap dışı materyal vb. kütüphane materyali. 

 1. SORUMLULAR: 
 • Daire başkanı
 • Sağlama Birim Sorumlusu
 • Süreli Yayınlar Birim Sorumlusu
 • Multimedya Birim Sorumlusu
 • Kataloglama ve Sınıflama Sorumlusu                                
 1. İLGİLİ DOKÜMANLAR : 
 • Bağış kitaplar iş akış şeması. 
 1. UYGULAMA :
  6.1 Akdeniz Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’ne, özel ve tüzel kişilerden, üniversite kütüphanesinin amacı ve ilkelerine uygun kitap, süreli yayın, kitap dışı materyal vb. kütüphane materyali bağış olarak kabul edilir.
  6.2 Bağış yapılacak yayınlar bir Üniversite Kütüphanesine uygun niteliklere sahip, güncelliğini ve bilimsel özelliğini yitirmemiş, Üniversitede verilen eğitime uygun ya da araştırmacıları sosyal ve kültürel açıdan destekleyici nitelikte olmalıdır.
  6.3 Madde 5.2’de belirlenen özellikleri taşımayan yayınlar, üniversitemizden bağış talebinde bulunan kişi ve/veya kurumlara gönderilmek üzere ayrılır. Bunun dışında kalan yayınlar ise geri dönüşüm için kurumlara gönderilir.
  6.4 Konusu sosyal bilimler dışında kalan materyallerin yayın tarihinin son 5 yıla ait olması gerekmektedir.
  6.5 Bağış olarak kabul edilen yayınlara Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nca, “………… tarafından bağışlanmıştır” kaşesi vurulur.
  6.6 Fiziksel açıdan temiz kullanılmamış, sayfaları eksik, kaşelenmiş, notlar yazılmış çizilmiş yayınlar; içerik açısından insanları yönlendirici siyasi vb. propaganda içeren yayınlar ve ilköğretim, lise ders kitapları, teksir, ders notları, fotokopi yayınlar v.b. özellikler gösteren yayın ve materyaller bağış olarak kabul edilemez.
  6.7 Süreli yayınlarda; kendi içinde cilt bütünlüğü sağlamayan yayınlarla, mevcut koleksiyon ile bütünlük sağlamayan yayınlar ve tek sayılar bağış olarak kabul edilemez.
  6.8 Kütüphane yönetiminin yapılan bağışı koleksiyonuna ekleyip eklememe ve kütüphane içinde nereye ve nasıl yerleştireceğine karar verme yetkisi vardır. Bağış yapan kişiler için, kütüphane içinde dermenin bütünlüğünü bozacak şekilde özel bir koleksiyon ya da raf oluşturulamaz. 6.9 Yayınların rafa çıkarılması veya çift nüsha olanlar için başka birim ya da kurum kütüphanesine bağış ve değişim olarak gönderilmesi ile ilgili yetki ve haklar Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na aittir.

         6.10 Kütüphane koleksiyonu için uygun olan materyaller demirbaş numarası alarak diğer        materyaller için yapılan işlemlere tabi tutulur ve koleksiyona eklenir. Kütüphane ve Dokümantasyon    Daire Başkanlığı’nca bağışları (bağış yayını) kabul edilenlere bağışının kabul edildiğini bildirir teşekkür    yazısı yazılır. İstenildiği takdirde teşekkür yazısına ek olarak koleksiyona katılan bağış yayınların listesi   bağış yapan kişiye verilir.

     6.11 Bağış yapan kişiler sonradan yaptıkları bağışlarla ilgili herhangi bir hak ve istekte bulunamazlar.

Eklenme tarihi : 2021-04-26 14:28:43
Son güncelleme : 2021-06-28 11:16:42