Atatürk Resmi
Kütüphane
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
MENU
Hassas Görevler Listesi

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

BİRİM: KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Hassas Görevler

Hassas Görevi Olan Personel Unvanı/Ad-Soyadı

Risk Düzey

Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu

Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller

Koleksiyon Geliştirme

Öğr.Gor. Aygül IŞIK

Öğr.Gor. Çağatay GEZER

Yüksek

Basılı ve elektronik koleksiyonun geliştirilememesi

-Okuyucu istekleri listelerinin ve kütüphanenin ihtiyacı olan kaynakların zamanında belirlenmesi

Satın Alma, Taşınır ve Ödeme İşlemleri

Daire Bşk.
Mustafa PAMUKÇU

Şube Müdürü

Özgür Demir

 

Yüksek

-Koleksiyonun geliştirilememesi - Mali ve yasal sorumluluk - Yönetim hesabının verilememesi

- Deneyimli ve uygun personel seçimi. - Mevzuata uygun belge düzenleme - Satın alma süreçlerinin zamanında yapılması. - Bütçe tedbirleri - İç-Dış denetim.

Okuyucu Hizmetleri

Şube Müdürü

Metin AKAY

Kütüphaneciler

Ümmühan ALTUNBAŞ

Sevil ÇELİK

Bahar US

Yüksek

-Kullanıcı memnuniyetsizliği - Bilgiye erişimin sağlanamaması - Eğitim-öğretim faaliyetlerine destek olma amacını yerine getirememek

Mesleki formasyonu olan uygun personel seçimi - Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi ve sürdürülmesi – Denetim

Bilgi Teknolojileri

Daire Bşk.
Mustafa PAMUKÇU

Mühendis

Cihan GÜL

Yüksek

- Kütüphane iş süreçleri ve bilgi ortamlarının kayıtlarının güvenliğinin sağlanamaması

- Donanım ve yazılım tedbirleri - Mesleki formasyonu olan personel seçimi

Hazırlayan                                                                                                                              Onaylayan

Özgür DEMİR                                                                                                                         Mustafa PAMUKÇU

Şube Müdürü                                                                                                                         Daire Başkanı

Eklenme tarihi : 2021-12-23 14:45:37
Son güncelleme : 2022-01-04 19:47:20