Atatürk Resmi
Kütüphane
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
MENU
Serbest Erişimli Elektronik Kaynaklar

Serbest Erişimli Elektronik Kaynaklardaki  içerikler  link sahiplerine aittir. Bu sayfalarda karşılaştığınız uyumsuzluk, uygunsuzluk ya da link hataları için lütfen bizimle irtibata geçiniz.
pamukcu@akdeniz.edu.tr
0 242 310 17 15

Genel (Serbest) Türkiye Bilgi Merkezleri Rehberi – ULAKBIM Bilgi hizmeti veren üniversite, kamu ve özel kuruluşları ile kütüphaneler hakkında bilgi veren bir e-rehber dir.
(Serbest) Sosyal Bilimler Veritabanı – ULAKBIM 2002 yılından itibaren sosyal bilimler alanındaki araştırmacılara, ilgili ulusal literatüre hızlı ve etkin erişim sunmayı amaçlamaktadır. Veri tabanı antropoloji, arkeoloji, coğrafya, dil bilim, eğitim bilimleri, felsefe, iletişim, ekonomi ve işletme, kamu yönetimi, kütüphanecilik ve bilişim, mimarlık, psikoloji, sanat tarihi, sosyoloji, şehir bölge planlama, tarih ve uluslararası ilişkiler konularında Türkiye’de yayımlanan süreli yayınlardaki makalelerin bibliyografik bilgilerini içerir.
(Serbest) Mühendislik ve Temel Bilimler Veritabanı – ULAKBIM Bu veri tabanı; 1992 yılından günümüze temel ve uygulamalı bilimler, mühendislik konularında Türkiye’de yayınlanan Türkçe ve diğer dillerdeki makalelerin bibliyografik bilgilerini içerir.
Tıp (Serbest) Medline Tıp (PubMed)
Patentler Türk Patent Enstitüsü Patent Araştırması

 

Espacenet patent

Wipo Patent

Birleşik devletler Patent Araştırması

Google patent araştırması

Birleşik Krallık Fikri Haklar Ofisi

Japonya Patent Ofisi

Almanya Patent Ofisi

Macaristan Patent Ofisi

Kore Patent Ofisi

İtalya Patent Ofisi

Başvuru öncesinde gerçekleşen Ar-Ge masrafları, patent sürecindeki maliyetler ve zaman kaybı gibi kaynak israfları da düşünüldüğünde, ön araştırma yaparak buluşunuzun yeni olup olmadığı konusunda genel bir fikre sahip olmanın önemi daha iyi anlaşılacaktır.
Ön araştırmayı kendiniz de yapabilirsiniz. Bunun için başvurabileceğiniz en temel kaynak, yayımlanmış patent dokümanlarına ücretsiz erişim sağlayan internet siteleridir.
Serbest Digital Dissertations – UMI Dissertation Abstracts International içindeki tezleri bibliyografik künyelerini ve ilk 24 sayfasını tam metin olarak veren bir veri tabanıdır. Son iki yıllık tezleri içermektedir.
Genel (Serbest) ACS Free Search American Chemical Society yayınlarının bibliyografik künyelerini veren bir veri tabanıdır.
Tıp (Serbest) The Adam Health Encyclopedia-NLM Hastalıklar, testler, semptomlar, yaralanmalar ve cerrahi hakkında bilgi içeren bir e-ansiklopedidir.
Tıp (Serbest) AIDSDRUGS AIDS ile ilgili klinik uygulamalarda test edilmiş kimyasal ve biyolojik ilaçlar konusunda hazırlanmış bir e-sözlüktür.
Tıp (Serbest) AIDSLINE – NLM AIDS ile ilgili araştırmalar, klinik bilgiler ve saılık politikaları ile ilgili kaynakları veren bibliyografik bir veri tabanıdır.
Tıp (Serbest) AIDSTRIALS HIV enfeksiyonu ve AIDS’in tedavisinde klinik uygulamalarında test edilen kimyasal maddeler hakkında bilgi veren bir veri tabanıdır.
Tıp (Serbest) ChemID – NLM Biyotıp konusuyla ilgili 339.000 kimyasal bileşiği kapsayan bir e-sözlüktür.
Tıp (Serbest) Consumer Drug Information – FDA U.S. Food and Drug Administration / Center for Drug Evaluation and Researchtarafından hazırlanır. Yeni üretilen ilaçlar hakkında detaylı bilgi ve ilaç yönetmeliklerini verir. New and Generic Drug Approvals, FDA Drug Approvals List, New Drugs Approved for Cancer Indications gibi önemli sitelere bağlantıları içermektedir.
Tıp (Serbest) DIRLINE – NLM Sağlık ve biyotıp konusunda hizmet veren kurumlar hakkında bilgi veren bir e-rehberdir.
Tıp (Serbest) Free Medical Journals Tıp ve Sağlık Bilimleri ile ilgil dergilere tam metin olarak erişim olanağı verir.
Tıp (Serbest) HISTLINE – NLM Tıp tarihi ve ilgili konularda bibliyografikbilgi veren bir veri tabanıdır.
Tıp (Serbest) HSRProj – NLM Sağlık teknolojisi değerlendirilmesi ve geliştirilmesinde, klinik, uygulama rehberleri, sağlık hizmetleri araştırmaları konusunda gelişmeleri veren bir veri tabanıdır.
Genel (Serbest) JOURNAL SELECTION PROCESS – ISI SCI, SSCI-EXPANDED, SSCI-ISI indekslerine giren dergilerin seçim kriterlerini verir.
Tıp (Serbest) JOURNAL SELECTION FOR INDEX MEDICUS INDEX MEDICUS / MEDLINE ‘da indekslenen dergilerin seçim kriterlerini verir.
Tıp (Serbest) MEDLINE / PubMed – NLM National Library of Medicine tarafından hazırlanan bibliyografik bir veri tabanıdır. Bu veri tabanı tıp ve sağlık bilimleri, veterinerlik konusunu içerir. Index Medicus, Index to Dental Literature ve International Nursing Index’i kapsamaktadır. Bazı tam metin makalelere bağlantı verir. Ayrıca MEDLINE / PubMed’e NLM Gateway’den de erişim vardır.
Tıp (Serbest) MEDLINEPlus – NLM Sağlık çalışanlarının ve sağlık tüketicilerinin doğru ve güncel tibbi bilgiye erişilebilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Tüketici sağlığı, hastaliklar ve detayları hakkında geniş bilgi bulunabilmektedir. MedlinePlus, NLM ve National Institutes for Health tarafından üretilen bilgilere ve tıp ansiklopedileri, sözlükler, hastane ve doktor rehberleri, ilaç rehberleri gibi kaynaklara tam metin erişim sağlamaktadır.
Tıp (Serbest) NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE (NLM) NLM’nin hazırladığı tıp ve sağlık konularında 16 değişik veri tabanından oluşan ve bu veri tabanları üzerinde tarama yapmaya olanak veren bir sistemdir.
Tıp (Serbest) OLDMEDLINE – NLM 1958 den 1965 yılları arasında tıp, klinik öncesi bilimler ve sağlık bilimleri konusunda hazırlanmış bibliyografik veri tabanıdır.
Genel (Serbest) Proje Veri Tabanı – ULAKBIM TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinin kesin raporlarından, indeksleme işlemleri tamamlanan 3150 proje taranabilir veritabanı şeklindedir.
Genel (Serbest) SPACELINE – NLM NLM ve NASA nın ortak çalışması olup uzay yaşam bilimleri konusunda hazırlanmış bir veri tabanıdır.
Genel (Serbest) Tıp Veri Tabanı – ULAKBIM Toksikoloji, zararlı kimyasallar ve ilgili konulara erişim sağlayan, CCRIS, CHEMidPLUS, DART/ETIC, EMIC, GENE-TOX, HSDB, HSDB Structures, IRIS, NCI-3D, TOXLINE, TRI gibi bibliyografik ve tam metin veri tabanlarına bağlantıları içeren bir veri tabanıdır.
Tıp (Serbest) TOXLINE – NLM İlaçların toksikolojik, farmakolojik, biyokimyasal ve fizyolojik etkileri ve diğer kimyasallar hakkında hazırlanmış bir veri tabanıdır.
Tıp (Serbest) Turkish Medline Türkiye’ de yayınlanan tıp makalelerini tarayan bibliyografik bir veri tabanıdır.
Genel (Serbest) Cumhuriyet Üniversitesi Dergileri Üniversite bünyesindeki dergiler
Resmi Gazete Resmi Gazete Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Resmi Gazete
Tıp (Serbest) VADEMECUM Tıp
Tıp (Serbest) CANCER.NET Tıp
Genel (Serbest) DEA ONLiNE LiBRARY Genel
Genel (Serbest) FINDARTICLES Genel
Genel (Serbest) New Jour Electronic Journals
(Serbest) İİBF Dergisi Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi
(Genel) ANSInet. Journals
(Genel) İTU Dergileri
(Genel) AccessSurgery
Su Ürünleri (Serbest) Journal of FisheriesSciences.com 140 kitap ,34 dergi
(Genel) Ankara Üniversitesi Elektronik Yayınları
Biyoloji Integrative Biology RSC bünyesine katılan ve yeni yayınlanmaya başlayan 3 adet dergi 2010 yılı sonuna kadar tüm üyelerin erişimine açıktır.
Çevre Energy&Environmental Science: RSC bünyesine katılan ve yeni yayınlanmaya başlayan 3 adet dergi 2010 yılı sonuna kadar tüm üyelerin erişimine açıktır.
Mühendislik Metallomics RSC bünyesine katılan ve yeni yayınlanmaya başlayan 3 adet dergi 2010 yılı sonuna kadar tüm üyelerin erişimine açıktır.
Hukuk ULAKBİM – Hukuk Hukuk konusunda yer alan ulusal yayınların yer aldığı veri tabanı.
Yaşam Bilimleri ULAKBİM – Yaşam Bilimleri Ülkemizde Tarım, Ormancılık, Veterinerlik, Hayvancılık ve Biyoloji alanlarında yayınlanan dergileri içermektedir.
Genel SCImago Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), University of Granada tarafından Elsevier Scopus veritabanından alınan datalar ile geliştirilen bir veritabanı. Bu veritabanı ile ülkelerin akademik performansın görülmesi ve kıyaslanması, hangi konularda çalısıldığı, hangi konuların ağırlıkta olduğu,yürütülen akademik ç alışmaların sayısı, H indeks, Journal rank’ler ayrıca ülkelerin biribiri ile kıyaslamasının yapılması son derece kolay hale gelmistir.
Genel SCImago Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), University of Granada tarafından Elsevier Scopus veritabanından alınan datalar ile geliştirilen bir veritabanı. Bu veritabanı ile ülkelerin akademik performansın görülmesi ve kıyaslanması, hangi konularda çalısıldığı, hangi konuların ağırlıkta olduğu,yürütülen akademik ç alışmaların sayısı, H indeks, Journal rank’ler ayrıca ülkelerin biribiri ile kıyaslamasının yapılması son derece kolay hale gelmistir.
Tıp Reproduction Online BioScientifica’nın Tıp Nobelini kazanan Profesör Robert G.Edwards’ın tüm makalelerine serbest erişim.
Tıp GeroFam GeroFam- kanıta dayalı, hakemli gerontoloji yönelimli aile hekimliği dergisi
Mahalli İdareler https://www.mahalliidarelerdergisi.com.tr/  Aylık, Mesleki, Mevzuat ve Hakemli Dergidir.   MAHALLİ İDARELER DERNEĞİ’NİN YAYINIDIR.
Matematik https://mtjpamjournal.com/   The Montes Taurus Journal of Pure and Applied Mathematics (MTJPAM)
     
     
     

Sözlükler

Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü

Avrupa Birliği Temel Terimler Sözlüğü

Avrupa Birliği Terimleri Sözlüğü

Biyolojik terimler sözlüğü

Budunbilim Terimleri Sözlüğü

Çevre Sözlüğü

Çölleşme/Arazi Bozulumu ve Kuraklıkla Mücadele Terimler Sözlüğü

Denizci Dili

DSİ Hidroloji Sözlüğü

DSİ İnşaat Sözlüğü

DSİ Teknik Terimler Sözlüğü

Ekonomi Terimleri Sözlüğü

Endüstri İlişkileri Sözlüğü 1

Endüstri İlişkileri Sözlüğü

Etnoloji Sözlüğü

Fitopatolojik Terimler Sözlüğü

Fitoterapi Bitkiler Sözlüğü

Haritacılık Terimler Sözlüğü

Hukuk Sözlüğü

İç Anadolu Bölgesi Ağızlarında Ev, Mutfak, Tarım ve Hayvancılık Terimleri Sözlüğü

KBRN Sözlüğü

Medical Translation Dictionary = Tıp Çeviri Sözlüğü

Meteoroloji Sözlüğü

Psikoloji Sözlüğü

Sosyal Bilimler Sözlüğü

Tarımsal Ekoloji Terim ve Tanımlar Sözlüğü

TÜBA Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü [Sosyal bilimler, Mühendislik, Doğa bilimleri, Tıp]

Türk Dil Kurumu Sözlükleri

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Uluslararası Metroloji Sözlüğü

Zooloji terimleri sözlüğü

Bibliyografyalar

Edirne Bibliyografyası

Eski Harfli Türkçe Basma Eserler

Eskişehir Bibliyografyası

Hacı Bektaş Veli Bibliyografyası

İslam İktisadı Bibliyografyası

İzmir Körfezi Bibliyografyası

Kadın Emeği ve İstihdamı Çalışmaları Bibliyografyası

Kaşgarlı Mahmud Bibliyografyası

Mardin Tarihi Bibliyografyası

Mehmet Akif Ersoy Bibliyografyası

Mevlana Bibliyografyası

Nazım Hikmet Ran Bibliyografyası

The Online Bibliography of Ottoman-Turkish Literature

Osmanlı Edebiyatı Bibliyografyası

Türkiye Makaleler Bibliyografyası

Yahya Kemal Beyatlı Bibliyografyası

Yunus Nabi Bibliyografyası

Ansiklopediler

Ahilik Ansiklopedisi

Akhilik : Encylopedia of ahilik

Ancient History Encyclopedia

Büyük Rus Ansiklopedisi

Encyclopédie Larousse

Encyclopedia Britannica, 11th Edition

Encyclopedia Iranica

Encyclopedia of Ottoman Empire

Health Encyclopedia

Kahramanmaraş Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Toplu Kataloglar

Arabic Union Catalog

Azerbaycan Toplu Kataloğu

COPAC :University Research Library Catalogue [Great Britain]

IndCat: Online Union Catalogue of Indian Universities

Iran Libraries

Israel Union Catalog

Cyprus Libraries Union Catalog

Cyprus Library Network

Union Catalog Hellenic Academic Libraries

Union Catalogue of Armenia

Üniversite Kütüphaneleri

​​Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Abdullah Gül Üniversitesi
Acıbadem Üniversitesi 
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Adıyaman Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Ahi Evran Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Aksaray Üniversitesi
Alanya Alaadin Keykubat Üniversitesi
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi
Amasya Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Ankara Medipol Üniversitesi
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Altınbaş Üniversitesi
Antalya Bilim Üniversitesi
Ardahan Üniversitesi
Artvin Çoruh Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Atılım Üniversitesi
Avrasya Üniversitesi
Avrupa Meslek Yüksekokulu
Bahçeşehir Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Bartın Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
Batman Üniversitesi
Bayburt Üniversitesi
Beykent Üniversitesi
Beykoz Üniversitesi
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi
Bilecik Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Biruni Üniversitesi
Bingöl Üniversitesi
Bitlis Eren Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Bozok Üniversitesi
Bursa Teknik Üniversitesi
Bülent Ecevit Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Çağ Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çankaya Üniversitesi
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Doğuş Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi Develi Meslek Yüksekokulu
Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi 
Erzincan Üniversitesi
Erzurum Teknik Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Fenerbahçe Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Galatasaray Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Gebze Teknik Üniversitesi
Giresun Üniversitesi
Girne Amerikan Üniversitesi
Gümüşhane Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Hakkari Üniversitesi
Haliç Üniversitesi
Harran Üniversitesi
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Hitit Üniversitesi 
Iğdır Üniversitesi 
Işık Üniversitesi
İbn Haldun Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
İskenderun Teknik Üniversitesi
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 
İstanbul Arel Üniversitesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi
İstanbul Esenyurt Üniversitesi
İstanbul Gelişim Üniversitesi
İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu
İstanbul kent Üniversitesi
İstanbul Kültür Üniversitesi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
İstanbul Medipol Üniversitesi
İstanbul Rumeli Üniversitesi
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
İstanbul Şehir Üniversitesi
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Ticaret Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
İstinye Üniversitesi
İzmir Bakırçay Üniversitesi
İzmir Demokrasi Üniversitesi
İzmir Ekonomi Üniversitesi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kadir Has Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Kapadokya Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 
Kastamonu Üniversitesi
Kıbrıs İlim Üniversitesi
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Kırklareli Üniversitesi 
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
KTO Karatay Üniversitesi
Lefke Avrupa Üniversitesi
Lokman Hekim Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Mardin Artuklu Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
MEF Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Milli Savunma Üniversitesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Muğla Üniversitesi
Munzur Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi
Muş Alparslan Üniversitesi
Namık Kemal Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Nişantaşı Üniversitesi
Okan Üniversitesi
Ömer Halis Demir Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Ordu Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Özyeğin Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Piri Reis Üniversitesi
Polis Akademisi 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Samsun Üniversitesi
Sanko Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Siirt Üniversitesi
Sinop Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Şırnak Üniversitesi
TED Üniversitesi 
Toros Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Trabzon Üniversitesi
Türk-Alman Üniversitesi
Türk Hava Kurumu
Ufuk Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Uşak Üniversitesi
Üsküdar Üniversitesi
Yakın Doğu Üniversitesi
Yalova Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Yüksek İhtisas Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Özel Kütüphaneler

AK Parti 

Alman Arkeoloji Enstitüsü

American Research Institute in Turkey

Aysın-Rafet Ataç Kültür ve Ağitim Vakfı

Bersay İletişim Enstitüsü 

Bilim ve Sanat Vakfı

Borsa İstanbul

CHP Kütüphanesi

Christian-Muslim Forum

Cin Ali Vakfı Kütüphanesi

Çamlıca Araştırma Kütüphanesi

Çekül Vakfı Bilgi Belge Merkezi

Doğa Kütüphanesi

Dr. Emel Esin Kütüphanesi 

Ege Bölgesi Sanayi Odası

Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü

Goethe Institut

Göç Araştırmaları Vakfı

Hollanda Araştırma Enstitüsü

Hrant Dink Vakfı

IRCICA

İmren-Ahmet Tüzün Kütüphanesi

İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC)

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü

İstanbul Moda Akademisi

İstanbul Modern Sanat Müzesi

İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Ticaret Odası

İstanbul İtalyan Kültür Merkezi

İsveç Araştırma Enstitüsü

İzmir Milli Kütüphane

İzmir Ticaret Odası

Kadı Mahmud Vakfı Kütüphanesi

Kadın Eserleri Kütüphanesi

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi

Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED)

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM)  

Milli Reasürans Kütüphanesi

Mutfak Sanatları Akademisi

Mümin Ceyhan Bursa Kültür Kaynakları Araştırma Kütüphanesi

Orient Institut Istanbul

Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi 

SALT Araştırma

Şahkulu Sultan Vakfı

Troia Vakfı

Turing Merkez Kütüphanesi

Türk-İş Kütüphanesi

Türkiye Barolar Birliği

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi

Türkiye Kızılay Derneği

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı

TMMOB Mimarlar Odası 

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi

Yapı Kredi Araştırma Kütüphanesi

Eklenme tarihi : 2021-04-21 14:13:18
Son güncelleme : 2022-04-12 13:39:17